จุดชมวิว!!!ที่สวย ที่สุด มีพระอาทิตย์ขึ้นกลางทะเล สวย สงบ ถ่ายรูปเพลิน

จังหวัดกระบี่ เป็นที่เที่ยวเมืองรองที่มีความน่าสนใจไม่น้อยกว่าจังหวัดใหญ่ ๆ ของภาคใต้ มีแหล่งท่องเที่ยวสวยแปลกตามากมาย