สวยที่สุดในไทย ชาตินี้ต้องไป ให้ได้สักครั้ง !

ท่องเที่ยว วัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย และกรุงรัตนโกสินทร์ ก็คือที่นี่ค่ะ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระเเก้ว เป็นวัดในพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา

ฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยว !

จะว่าไปแล้วอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยนั้นเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ได้แผ่กระจายไปในแวดวงธุรกิจของประเทศไทย