Moai เกาะอีสเตอร์
Moai เกาะอีสเตอร์

Moai เกาะอีสเตอร์ โมไอ แห่งเกาะอีสเตอร์ ประเทศชิลี Moai Statues Easter Island ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ. 2533 จากองค์การยูเนสโก

Moai โมไอ หรือ โมอาย แห่งเกาะอีสเตอร์ คือ รูปปั้นหินซึ่งมีรูปร่างคล้ายมนุษย์และส่วนศีรษะมีขนาดใหญ่เด่นชัด และบางตัวก็มีส่วนหัวไหล่ แขนและลำตัว โดยทั่วไปมีความสูง 3.50 เมตร หนัก 20 ตัน

โมไอถูกพบมากกว่า 600 ตัว กระจายอยู่ทั่วเกาะอีสเตอร์ ในอุทยานแห่งชาติราปานูอี ประเทศชิลี

โมไอ เกือบทั้งหมดที่พบ แกะสลักมาจากหินก้อนเดียว ซึ่งนำมาจากเหมืองหินที่ปล่องภูเขาไฟราโนรารากู แต่บางตัวก็มีของประดับลักษณะคล้ายหมวกหรือมวยผมซึ่งเรียกว่า “ปูเกา” (pukao) เป็นชิ้นต่างหากอยู่บนศีรษะ

สันนิษฐานกันว่า โมไอ เป็นฝีมือการแกะสลักของชาวโปลินีเซีย ซึ่งอาศัยอยู่บนเกาะอีสเตอร์เมื่อ 1,000 กว่าปีที่แล้ว และโมไอ อาจเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษที่ล่วงลับ หรืออาจเป็นบุคคลสำคัญในยุคสมัยนั้น หรือ อาจจะเป็นสัญลักษณ์แสดงสถานะของครอบครัวก็ได้

ข้อมูลนี้มีที่มาจาก เรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน จนเรียกว่าเป็นตำนานก็ว่าได้ ซึ่งในตำนานเล่าว่า หัวหน้าเผ่าต้องการหาที่ตั้งชุมชนใหม่ และได้มาพบเกาะอีสเตอร์เป็นทำเลที่ถูกใจ จึงได้ตั้งชุมชนขึ้นที่นี่

หลังจากที่หัวหน้าเผ่าเสียชีวิต พื้นที่บนเกาะได้ถูกจัดสรรปันส่วนให้กับบรรดาลูกชายของเขาเป็นผู้ดูแลในฐานะหัวหน้าเผ่าคนใหม่ เมื่อหัวหน้าเผ่าคนใดตายไป ก็มีการนำโมไอไปตั้งไว้ ณ สุสาน ของคนนั้น

ชาวเกาะอีสเตอร์มีความเชื่อว่ารูปปั้นโมไอจะรักษาจิตวิญญาณของหัวหน้าเผ่าเหล่านั้นไว้ และให้นำพาสิ่งที่ดีมาสู่เกาะ เช่น ฝนตกตามฤดูกาล ความสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหาร เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ตำนานนี้อาจมีข้อมูลบางอย่างที่ไม่ครบถ้วนหรือผิดไปจากความจริงบ้างก็เป็นได้ เพราะเป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานมากแล้ว