Hoi An เวียดนาม
Hoi An เวียดนาม

Hoi An เวียดนาม เมืองเก่าฮอยอัน ตั้งอยู่ในจังหวัดกว๋างนาม (Quang Nam) เป็นเมืองที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และเก็บรักษาความเป็นเมืองมรดกแห่งวัฒนธรรมไว้อย่างดีเยี่ยม ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO ในปี พ.ศ. 2542

เนื่องด้วยเป็นตัวอย่างของเมืองท่าค้าขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี ห่างจากตัวเมืองเพียง 5 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบฮอยอัน หรือ ฮอยอันริเวอร์ไซด์ (Hoi An Riverside) อีกหนึ่งเสน่ห์ของเมืองนี้ ยามค่ำคืนที่นี้จะถูกประดับประดาด้วยโคมไฟสวยงาม

เอกลักษณ์และเสน่ห์ของฮอยอันคืออาคารบ้านเรือนแบบเก่าแก่โทนสีเหลืองมัสตาร์ด ฮอยอันยังคงเป็นเมืองขนาดเล็กเช่นเดิมกับในอดีตที่ปัจจุบันมีทั้งร้านค้าขายผลงานทางศิลปะและหัตถกรรม ริมฝั่งแม่น้ำมีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ บาร์ และร้านอาหารเปิดเรียงรายเป็นจำนวนมากไว้คอยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ประมาณ 9 โมง ร้านรวงต่างๆ ที่นี่ก็เริ่มทยอยเปิดให้บริการแล้ว

ฮอยอันเป็นเมืองเล็กๆ ที่สามารถเดินเที่ยวได้ทั่วโดยใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งวันหรือหนึ่งวัน โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่น ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได้ หรือหากต้องการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ บ้านเก่า หรือวัด ก็สามารถซื้อตั๋วในราคา 120.000 VND (180 บาท) สำหรับใช้เข้าสถานที่ที่สนใจได้ 5 แห่ง

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปดานัง

ฮอยอัน ตั้งอยู่ในจังหวัดกว๋างนาม (Quang Nam) ซึ่งสนามบินที่ใกล้ที่สุดคือ Da Nang International Airport ในจังหวัดดานัง จากกรุงเทพฯ ไปดานัง นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศบินไปลงที่ดานังได้โดยตรง มีสายการบินที่ให้บริการทั้งจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เที่ยวบินตรงใช้เวลาประมาณ 1.25 ชั่วโมง

การเดินทางไป Hoi An Old Town

จากท่าอากาศยานนานาชาติดานังไปยังเมืองเก่าฮอยอันมีระยะทาง 29.2 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 45 นาที โดยใช้ถนนสาย Hoa Thuan Tay จากนั้นใช้ Vo Nguyen Giap, Truong Sa, Lac Long Quan และ Hai Ba Trung มุ่งสู่ Cua Dai ใน Cam Chau เมืองเก่าฮอยอัน

เวลาทำการเปิด – ปิด

24 ชั่วโมง

อัตราค่าเข้าชม

การเที่ยวชมบริเวณรอบๆ เมืองไม่เสียค่าเข้าชม แต่หากต้องการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งต้องซื้อตั๋วเข้าชม ทั้งนี้ตั๋วแบบที่สามารถเข้าชมได้ทุกสถานที่มีราคา 120,000 VND

สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวฮอยอัน

ไฮไลต์ของฮอยอัน คือ เทศกาลโคมไฟ (Full Moon Lantern Festival) ที่จะจัดกันในทุกคืนพระจันทร์เต็มดวง (ขึ้น 15 ค่ำ) โดยทั้งเมืองจะพร้อมกันปิดไฟ โดยใช้เพียงแสงสว่างจากโคมไฟหลากหลายสีสันเท่านั้น และบริเวณริมแม่น้ำทูโบนก็จะมีการลอยกระทงกระดาษอีกด้วย บรรยากาศในค่ำคืนพระจันทร์เต็มดวงจึงให้บรรยากาศที่โรแมนติก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงตามจุดต่างๆ ของย่านเมืองเก่าอย่างคึกคัก

ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

ในวันธรรมดา ระหว่างเวลา 08.00 – 11.00 น. และ 15.00 – 21.30 น. ถนนสายต่างๆ ในเมืองเก่าฮอยอันจะไม่อนุญาตให้รถราวิ่ง และให้เฉพาะคนเดินเท่านั้น

ทุกวันอังคาร เสาร์ และ อาทิตย์ มี FREE Bike Tour ซึ่งทัวร์ปั่นจักรยานรอบๆ ย่านเมืองเก่า และปั่นข้ามไป เกาะ Cam Kim เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่ Kim Bong Village